Repere teleormănene: „Zeița” de la Vitănești

„Zeița” de la Vitănești este o statuetă antropomorfă feminină, care poate fi datată la începutul mileniului 4 î.Hr.

A fost descoperită într-una dintre campaniile de cercetări arheologice desfăşurată pe tell-ul eneolitic gumelniţean „Măgurice”, de la Vităneşti, jud. Teleorman. Se afla în zona unei locuinţe incendiate, a cărei cercetare a fost începută încă de anul 2008 şi care a furnizat alte două piese deosebite, un pandantiv de aur şi un vas antropomorf.

Piesa, a cărei prezenţă este destul de rară în aria culturii Gumelniţa, este un ansamblu compus dintr-o statuetă aflată în poziţie aşezată şi un scaun-tron, cu patru picioare şi spătar curbat, cu care aceasta face corp comun. Este modelată dintr-o pastă de bună calitate şi este relativ îngrijit lucrată. Capul statuetei este redat simplu, fără detaliile anatomice ale feţei, cu lobii urechilor cu câte două perforaţii. Braţele, îndoite din cot şi aşezate pe abdomen, sugerează o atitudine de relaxare.

Piese asemănătoare au mai fost descoperite şi în alte aşezări gumelniţene precum cele de la Căscioarele, Gumelniţa, Sultana (jud. Călăraşi) şi Drăgăneşti-Olt (jud. Olt). Acest tip este prezent şi în cadrul altor arii culturale vecine (Cucuteni-Tripolie, Sălcuţa, Vinča).

Această descoperire nu este singulară la Vităneşti, de aici fiind cunoscută o altă statuetă aşezată, păstrată fragmentar.

În ceea ce priveşte semnificaţia acestor piese, unii cercetătorii consideră că ar reprezenta imaginea „Marii Zeiţe” sau a „Zeiţei Mame”, specifică comunităţilor neo-eneolitice.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU