Repere teleormănene: Vasul de ofrandă

Necropola aparţinând bronzului târziu din situl „Câmpul Morţilor”, localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman a fost descoperită în anul 1949 şi cercetată de către arheologul Alexandrina Alexandrescu în perioada 1967-1970.

Au fost săpate 64 de morminte care au aparţinut creatorilor culturii Zimnicea- Plovdiv, datate în sec. XIV î. Hr.

Majoritatea mormintelor cuprindea inventar funerar format dintr-un vas ceramic, rar două şi mici piese de bronz, ambră sau cochilii de melci. Vasele erau de cele mai multe ori aşezate în regiunea capului.

Vasul de ofrandă din imagine a fost descoperit în anul 1969, fiind depus în mormântul înregistrat cu numărul 41. Scheletul, destul de slab conservat, era orientat VSV- ENE şi a aparţinut, după descoperitor, unui adolescent. Era chircit pe partea stângă, iar vasul era aşezat la înălţimea cotului drept.

Vasul de ofrandă Gârla Mare- Cârna este de dimensiuni medii, are o culoare maroniu- cenuşie, cu porţiuni maroniu-roşcate şi o formă generală bitronconică. Fundul este inelar, iar corpul uşor aplatizat este prevăzut cu trei proeminenţe organice de formă conică. Gâtul bine delimitat de restul corpului este uşor arcuit, iar buza este evazată în exterior. Are o toartă în bandă îngustă, supraînălţată.

Este bogat decorat prin incizare/imprimare şi încrustare cu pastă albă, păstrată doar parţial, care scoate destul de bine în evidenţă motivele decorative. Gâtul este înconjurat de la buză în jos cu un motiv în formă de ghirlandă cu vârfurile în sus, urmată de o bandă formată din impresiuni succesive de formă semicirculară. Zona centrală a corpului este delimitată în partea dinspre gât de o linie orizontală, iar înspre fund de o „ghirlandă” cu vârfurile în sus, de la care pornesc spre bază linii scurte, verticale. Este împărţită prin câte trei linii verticale în opt zone metopice. Fiecare dintre acestea au în centru un motiv circular cu mijlocul decorat prin puncte incizate. Acest tip de motiv, dar alcătuit din câte trei cercuri concentrice este prezent şi în vârfurile celor trei proeminenţe conice ce fac parte din corpul cănii. Inelul dinspre fundul vasului este decorat cu o mică ghirlandă formată prin impresiuni semicirculare, succesive, unite. Toarta are la exterior o bandă verticală realizată din mici impresiuni spiralice, suprapuse. Spre buză prezintă un motiv ce se aseamănă cu o ancoră modernă.

În cadrul descoperirilor aparte din necropola de la Zimnicea, vasul de ofrandă Gârla Mare-Cârna nu este o descoperire unică. Un alt vas aparţinând aceleiaşi culturi forma inventarul mormântului numărul 11, iar în mormântul numărul 17 s-a descoperit o cană din arealul culturii Tei.

Vasul de ofrandă Gârla Mare-Cârna este o piesă importantă deoarece atestă legătura şi contemporaneitatea dintre mai multe culturi ale epocii bronzului târziu de pe teritoriul ţării noastre.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU