Repere teleormănene * Vasile Urzescu, directorul Școlii Naționale din Rușii de Vede

După moartea lui Alecsie Popovici, în anul 1838, la conducerea Școlii Naționale din Rușii de Vede a fost numit roșioreanul Grigore Constantinescu.

În anul 1842, Eforia Școalelor l-a adus pe bănățeanul Vasile Urzescu, care a avut un rol însemnat în organizarea învățământului public din județul Teleorman.

Vasile Urzescu „a continuat activitatea lui Alecsie Popovici și a întemeiat școli în aproape toate satele”.

Alcătuind un corp de supervizori pentru fiecare plasă, a creat posibilitatea inspectării actului de învățământ.

Școlile particulare de pe moșii sau de la biserici au început să fie controlate datorită lui.

Vasile Urzescu a contribuit „la întemeierea școlilor de ținută din orașe”, unde negustorii își trimiteau copiii pentru instruirea practică și a fost adeptul învățământului în limba română, pentru care a luptat cu toată ființa.

Autor de cărți, Vasile Urzescu a publicat „Epistolar sau modele de scrisori” (două volume, 1840), „Vocabular român-francez” (1846) și a început „Gramatica limbii române””.

În toamna anului 1848, Vasile Urzescu a fost îndepărtat din învățământ, pentru motivul că participase la Revoluția din 1848. Departamentul Logofeției Bisericești și Instrucțiunii Publice întocmise, la 18 octombrie 1848, o listă cu 13 profesori transilvăneni, printre care se număra și Vasile Urzescu, cerând Eforiei Școalelor să ia „măsuri de înlăturare a acestora din învățământ”

Sursa: Profesor Gheorghe Popa, Direcția Județeană Teleorman a Arhivelor Naționale

Cornelia RĂDULESCU