Repere teleormănene * Școala Națională din Roșiorii de Vede, astăzi Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”

Prin decizia Eforiei Școalelor, s-a înființat la 11 decembrie 1833 Școala Publică (Națională) în Roșiorii de Vede, prima școală de acest gen din județul Teleorman.

Primul dascăl a fost ardeleanul Alecsie Popovici, care a murit în anul 1838. I-a urmat roșioreanul Grigore Constantinescu, iar din anul 1842 a fost numit bănățeanul Vasile Urzescu, profesorul lui Alexandru Depărățeanu.

Participarea lui Vasile Urzescu la Revoluția de la 1848 a făcut ca școala să se închidă, cursurile fiind reluate din 1851 până în 1853, când au fost din nou întrerupte.

Școala Națională (Normală) și-a reînceput activitatea în anul 1859, iar din 1860 s-a numit Școala Mixtă.

Prin Legea Instrucțiunii Publice, după 1864, învățământul a fost structurat pe două cicluri: primar (4 ani) și secundar (7 ani).

Devenită Școala Mixtă (Școala nr. 2), se mută în 1883 într-un local închiriat, situat la 200 de metri de locația actuală, unde se învăța în două schimburi, din cauza localului necorespunzător. Din acel an se numește Școala Primară Divizionară Mixtă.

Începând cu anul 1896, Ministerul Instrucțiunii Publice decide ca școala să poarte numele de Școala Divizionară Mixtă de Băieți nr. 2, coordonând celelalte școli din Plasa Roșiorii de Vede.

Nicolae Penescu, directorul școlii, adresează, în noiembrie 1899, ministrului Instrucțiunii Publice și Cultelor, Take Ionescu, cererea ca școala să primească numele lui Alexandru Depărățeanu (1834-1865).

Cererea era motivată de faptul că poetul Alexandru Depărățeanu, fost elev al școlii, era o personalitate locală, fiind deputat și subprefect al Plasei Roșiorii de Vede.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 4691 din 20 decembrie 1899, semnat de regele Carol I, școala a primit numele de Școala Primară de Băieți „Alexandru Depărățeanu”, pe care l-a avut până în anul 1951, când a devenit Școala Medie nr. 2.

Construcția actualei clădiri a început în anul 1907 și s-a încheiat în 1910. Este vorba de corpul vechi, compus din patru săli de clasă și cancelarie, căruia i se adaugă în 1965 alte opt săli de clasă, iar în 1972, încă patru săli.

Corpul vechi a fost consolidat în 1991, fiind declarat monument arhitectonic- clădire tip Spiru Haret- categoria C.

De la 20 mai 2000, la 167 de ani de la înființare, școala se numește Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”.

Sursa: Arhivele Statului

Cornelia RĂDULESCU