Repere teleormănene: Reforma agrară a lui Al.I.Cuza în comuna Bragadiru

Reforma agrară a lui Al.I.Cuza din anul 1864 a fost un eveniment important în ceea ce privește proprietatea pământului.

Aceasta este prima împroprietărire a țăranilor făcută în România.

Au primit pământ trei categorii de țărani clăcași: fruntașii (care aveau 4 boi și o vacă), mijlocașii (care aveau 2 boi și o vacă) și pălmașii (sau toporașii, care aveau o vacă).

Pe lângă aceștia, a fost și o a patra categorie, alcătuită din țărani care au primit locuri de casă.

Autorii lucrării „Istoria localității Bragadiru”, Marcel Țena și Valeriu Bazavan, au dispus de patru surse de informare cu privire la numărul locuitorilor comunei Bragadiru împroprietăriți în anul 1864 și suprafața totală acordată, dar cifrele acestora sunt diferite.

Astfel, prima sursă („Hotărnicia pământului dat locuitorilor din comuna Bragadiru din județul Teleorman, plasa Marginei, după Legea rurală din 1864”) spune de 330 locuitori împroprietăriți și de 375 locuitori care au primit locuri de case, suprafața fiind de aproximativ 1564,75 hectare.

„Marele dicționar geografic al României”, scris de G.I.Lahovari, C.I.Brătianu și Gr.Tocilescu specifică faptul că au fost împroprietăriți 375 locuitori, pe o suprafață de 1563 ha, iar în „Monografia comunei Bragadiru din județul Teleorman”, Valeriu A. Popescu și Mihail Paraschivescu vorbesc de 2073 ha, fără a specifica numărul beneficiarilor.

În lucrarea „Moșieri teleormăneni (1864-1949). Mărire și decădere”, Steluța Chefani-Pătrașcu indică 339 clăcași împroprietăriți, suprafața fiind de 2915 ha.

După această reformă agrară din 1864 vor urma împroprietărirea din 1921 și reforma din 1945.

Cornelia RĂDULESCU