Repere teleormănene: Pirum (Peretu), la întretăierea dintre Limes Alutanus și Limes Transalutanus

Unificarea geto-dacilor sub conducerea marelui Burebista (82-44 î.e.n.) a făcut ca aceste locuri să fie componente ale regatului dac încă de la început.

Cercetătorul Ion Mailat precizează că „pe meleagurile înverzite ale râului Vedea (…) din vechi timpuri au luat naștere așezări omenești de triburi geto-dace ca: Ruș (Ruși), Brebina, Mândra, Pirum” (Pretu).

După moartea lui Burebista, romanii pătrund tot mai des pe teritoriul situat la nord de Dunăre, dar Pirum (Peretu) a continuat să existe.

Harta lui Ptolemeu, în care se menționează localitățile din Dacia Traiană, este o dovadă care susține această afirmație.

Așezarea s-a dezvoltat și în timpul stăpânirii romane, aflându-se în apropierea valului de pământ numit „Brazda lui Novac de Sud”, cunoscut și cu denumirea de „Troian”.

Unii specialiști susțin că acest val a fost construit de Augustus, iar alții, de Traian.

El a avut rolul de a apăra cetatea Turris (Turnu Măgurele), castrul de la Pietroșani și Câmpia Burnasului.

Valul are o lungime de 170 km și pornește de la Viespești (județul Olt), îndreptându-se spre Câlmățuia, Troianu, la sud de Peretu, pe lângă Alexandria, până la fostul lac Greaca. El nu era păzit cu castre, ci bara accesul dușmanilor.

În timpul împăratului Septimius Sever (193-211 e.n.), granița este împinsă de pe Limesul Alutanus cu 10-15 km sau mai mult spre răsărit, cuprinzând și partea de sud-vest a județului Teleorman.

Romanii au creat astfel o zonă de siguranță mai mare localităților de pe malul drept al Oltului, trupele de aici având misiunea de a opri dușmanii care încercau să pătrundă în Dacia.

Noul limes ridicat, numit Limes Transalutanus, avea apărarea formată dintr-un șanț cu val de pământ și cu 14 puncte fortificate, numite castre.

Cu lungimea de 235 km, Limes Transalutanus începea de la Turnu Măgurele și se termina la Râșnov (Brașov).

El trecea prin Roșiorii de Vede, la 4-5 km de Pirus (Peretu), această localitate găsindu-se la întretăierea celor două limesuri, Limes Alutanus și Limes Transalutanus.

Despre teritoriul dintre celor două limesuri nu există multe informații, însă, cu ocazia cercetării valului de pământ „Brazda lui Novac de Sud” de către cercetătorul și arheologul Grigore.C.Tocilescu, care a fost însoțit și de învățătorul Petre Stroiescu, din Peretu, în anul 1896, dar și mai târziu, pe teritoriul comunei Peretu s-au găsit diferite monede de origine romană.

Aceste descoperiri duc la concluzia că așezarea a existat, chiar și sub alt nume, și în perioada de după retragerea romanilor.

În anul 1905 a fost descoperit un tezaur cu chipul lui Constantin cel Mare.

Cornelia RĂDULESCU