Repere teleormănene: Participarea Regimentului 20 „Teleorman” la Războiul de Reîntregire

Regimentul 20 Infanterie a fost înființat la 5 aprilie 1880, sub denumirea de Regimentul de Dorobanți nr. 20, cu reședința la Turnu Măgurele.

Noul regiment de dorobanți a preluat efectivele și tehnica Batalionului 1 Teleorman din Regimentul 5 Dorobanți, iar oamenii erau recrutați în exclusivitate de pe raza județului Teleorman.

Începând cu 15 iulie 1891, denumirea regimentului a fost modificată, acesta numindu-se Regimentul Teleorman nr. 20.

Din 23 mai 1932, regimentul a creat arhivă sub titulatura de Regimentul Dorobanți nr. 20 Teleorman.

A fost desființat la 30 noiembrie 1944 prin Instrucțiunile de reorganizare a armatei nr. 70200 din 23 noiembrie 1944, predându-și arhiva, efectivele și materialele din dotare Regimentului 38 Infanterie.

Documentele, păstrate astăzi în Depozitul central de arhivă al Ministerului Apărării Naționale din Pitești, trasează și drumul de luptă al Regimentului 20 Infanterie în timpul Primului Război Mondial.

În prima etapă a războiului, regimentul a fost divizat, Batalionul 2 fiind inclus în compunerea Grupului de Acoperire Predeal.

Acesta a desfășurat acțiuni de luptă în Ardeal, participând la eliberarea orașului Brașov, dar și la acțiuni de apărare pe Valea Prahovei.

Comanda regimentului, împreună cu Batalioanele 1 și 2, a fost inclusă inițial în componența Grupului de Apărare Alexandria, destinat să protejeze frontiera dunăreană și apoi în compunerea Grupului de Armată „General Prezan”, participând la „Bătălia pentru București” și la luptele de retragere din zona Râmnicu Sărat-Viziru.

Rapoartele și dările de seamă întocmite de regiment informează despre reorganizarea regimentului pe baze moderne în perioada decembrie 1916-iunie 1917 și despre dificultățile întâmpinate în timpul acestui proces.

După reorganizare, regimentul a participat la ofensiva Armatei I pe frontul de la Mărășești și la asigurarea securității teritoriului Moldovei în timpul retragerii în dezordine a armatelor ruse, dezorganizate de revoluție.

Câteva documente se referă la activitatea desfășurată de acest regiment în perioada martie-iulie 1918, când regimentul a fost dislocat în Basarabia și la modul în care și-a îndeplinit misiunea.

Cornelia RĂDULESCU