Repere teleormănene: Ioan Spiru (1914-1995)

Preotul Ioan Spiru (1914-1995) a fost arheolog amator, numismat și publicist.

S-a născut la 2 noiembrie 1914 în București și și-a petrecut o mare parte din viață în comuna Surdulești, care a făcut parte din județul Teleorman până în 1954, apoi din județul Argeș.

Părintele Ioan Spiru a lăsat în urma lui importante descoperiri arheologice, studii numismatice, fiind un exemplu de bunătate.

Rămas orfan de mic, Ioan Spiru a dus o viață dificilă. A studiat la Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel (1927-1935), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1935-1939). Licențiat în anul 1940, preotul Ioan Spiru a fost repartizat în 1940 în comuna Surdulești, aflată la acea vreme în județul Teleorman.

A fost profesor suplinitor de limba română, limba franceză și istorie la Liceul din comuna Miroşi (până în 1948), protopop la Roşiorii de Vede (1950-1954), apoi preot la biserica „Sf. Nicolae” din Alexandria (din 1954), remarcându-se ca un puternic animator al vieţii culturale din parohiile pe care le-a condus.

În plus, a colaborat cu Muzeul din Alexandria şi cu lnstitutul de Arheologie din Bucureşti, iniţiind şi participând la campanii de săpături arheologice în judeţul Teleorman, care au dus la descoperiri din paleolitic, neolitic, epoca bronzului, epoca fierului.

A întemeiat un muzeu în Surduleşti, fiind membru activ al Societăţii Numismatice Române (1947) și având comunicări de arheologie şi numismatică la sesiuni ştiinţifice.

Părintele Ioan Spiru a pus bazele Asociației Filateliștilor Teleormăneni.

La 20 februarie 1995, la Alexandria, a trecut la cele veșnice.

Consecvent în cercetările sale, a descoperit pe meleagurile teleormănene numeroase aşezări omeneşti atribuite mai multor epoci. De altfel, despre vestigiile arheologice de aici, despre prezenţa omului încă din preistorie, spunea, metaforic, următoarele: „Dacă Egiptul este un dar al Nilului, Teleormanul arheologic este un dar al celor 16 cursuri de apă ce-l străbat”.

O parte a lucrărilor sale au fost editate de Muzeul Județean Teleorman și pot fi citite sau descărcate de la următoarele linkuri:

  • Monografia satului Surdulești (Ed. Ordessos, 2013)

https://www.muzeulteleorman.ro/…/I%20Spiru_Monografia…

  • Arheologie și numismatică în județul Teleorman. Articole, studii și note (Ed. Ordessos, 2014)

https://www.muzeulteleorman.ro/…/Volum%20in%20memoriam…

  • Din istoria bisericii teleormămene. Studii, articole, însemnări (Ed. Ordessos, 2015)

https://www.muzeulteleorman.ro/…/SPIRU_Biserica%20TR…

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU