Repere teleormănene: Grigore Sin Gheorghe, unul dintre fondatorii orașului Alexandria

În patrimoniul Muzeului Județean Teleorman se află o fotografie care îl reprezintă pe Grigore Sin Gheorghe.

El este unul dintre fondatorii orașului Alexandria și a trăit între 1799 și 1863, făcând parte din obștea micilor boieri și negustori din Mavrodin.

Fotografia îl înfățișează pe Grigore Sin Gheorghe în haine boierești, ținând în mână actul fondării orașului Alexandria, documentul fotografic datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Îmbăcămintea acestuia este specifică perioadei, cu puternice influențe orientale: cămașă lungă tronconică, peste care este petrecut un brâu lat, șalvari largi și giubea (haină lungă din postav fin) îmblănită.

Muzeografii teleormăneni ne spun că „vestimentația, la mare preț în epocă, exprima diferențierea socială”, iar „distincția rangului boieresc era dată de eleganța impunăoare și costisitoare a îmbrăcămintei, dimensiunile și proveniența blănurilor și bijuteriile purtate”.

Diferențierea se făcea și în privința podoabei capilare, iar Grigore Sin Gheorghe din rândul boierilor de clasa a doua, cărora li se permitea să poarte doar mustăți, „în schimb boierii cu ranguri în divan, numiți divăniți, aveau voie să poarte barbă”.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU