Repere teleormănene: Dovezi arheologice și monetare descoperite pe actualul teritoriu al Alexandriei

Descoperirile monetare de pe actualul teritoriu al Alexandriei completează informațiile referitoare la existența și dezvoltarea comunității daco-getice în acest teritoriu.

În anul 1869, Cezar Bolliac a descoperit și cercetat în Alexandria 10 monede de argint din timpul Republicii și 7 monede de bronz, considerate a fi imperiale.

Aceste monede, împreună cu cele bizantine descoperite tot aici sunt dovezi certe ale dezvoltării producției în această parte a țării, dar și ale legăturilor comerciale dintre locuitorii autohtoni și cei din regiunile de peste Dunăre.

Cercetările care au urmat au scos la iveală și alte dovezi ale vieții strămoșilor noștri daci, existenți aici și după cucerirea romană sau după retragerea aureliană.

Săpăturile arheologice făcute la Alexandria au făcut posibilă descoperirea unor dovezi ale locuirii acestui teritoriu și în perioada feudalismului timpuriu (sec. IX-X e.n.).

Astfel, au fost descoperite pe malul râului Vedea trei bordeie de locuit, dintre care două păstrate parțial.

La o distanță de 7 m sud-vest de ultimul bordei a fost găsit un cuptor cu utilizare în gospodărie.

Deși locuiau într-o zonă în care lipseau cărbunii și minereul de fier, locuitorii acestor meleaguri practicau meșteșugurile, afirmație bazată pe faptul că într-unul dintre bordeie s-au descoperit bucăți de zgură de fier, ceea ce demonstrează că aici se confecționau unelte din metal care erau folosite în munca zilnică sau erau comercializate.

Cercetările arheologice nu au epuizat descoperirea altor dovezi ale vieții și activitățile oamenilor din acest teritoriu, săpături ulterioare scoțând sau urmând să scoată la iveală alte indicii de viață pentru aceleași perioade sau pentru altele mai puțin cunoscute, menite să contureze imaginea locuirii acestor meleaguri și statornicia strămoșilor, care au rezistat vitregiei vremurilor și au învins puhoaiele migratoare prin tenacitate, înțelepciune, vitejie și iubire de glia străbună.

Sursa: Documente privind istoria orașului Alexandria

Cornelia RĂDULESCU