Rentierii se pot prezenta la APIA pentru a-și viza carnetele de rentier agricol

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează rentierii agricoli că se pot prezenta la centrele județene ale APIA, personal ori prin mandatar/curator/tutore, pentru obținerea (aplicarea) pe carnetele de rentier agricol a vizei aferente anului 2017. Activitatea de vizare a carnetelor de rentier agricol se derulează în intervalul 1 martie – 31 august 2018, pe timpul programului zilnic de lucru din cele cinci zie lucrătoare ale fiecărei săptămâni.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de documente pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi, în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală.

Persoanele care se prezintă pentru obțierea vizei pe carnetul de rentier trebuie să prezinte următoarele documente:

  • carnetul de rentier agricol;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie. De renta viageră beneficiază și persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emisă de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate și a deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă;
  • procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
  • contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
  • extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional).

George ZAVERA