Recunoașterea diplomei de studii obținută post-Brexit la o universitate din Marea Britanie

Diplomele obținute în Marea Britanie post-Brexit se vor recunoaște, din punct de vedere academic, în România, în conformitate cu Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, Lisabona, 1997, semnată și de Marea Britanie, având statutul unui tratat internațional și nu al unui act încheiat la nivelul Uniunii Europene.

Calificările profesionale obținute în Marea Britanie post-Brexit vor fi recunoscute în România, în vederea accesului pe piața muncii, potrivit legislației naționale, raportat la aceeași Convenție, precum și la bunele practici și recomandări internaționale în materie, în condițiile în care acordul de retragere nu prevede dispoziții în acest sens.

Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED) recunoaște automat, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state, inclusiv din state non-UE.

Cetățenii britanici înregistrați pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2020 vor fi tratați în continuare ca cetățeni UE, iar cei care se vor înregistra pe teritoriul României după 31 decembrie 2020 vor fi asimilați cetățenilor terți.

În vederea continuării studiilor, vor trebui să achitate taxele de școlarizare aplicate cetățenilor terți.

În cazul în care cetățeanul britanic este membru de familie al unui cetățean UE, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, acesta beneficiază de aceleași drepturi aplicabile cetățenilor UE.

Cetățenii români care sosesc în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020 sunt eligibili să aplice la Programul de Înregistrare a Cetățenilor UE până la data de 30 iunie 2021. De asemenea, aceștia sunt eligibili pentru taxe de școlarizare și sprijin pentru taxe, pe durata programului de studii, precum cetățenilor britanici, cu condiția înregistrării în sistemul EU Settlement Scheme. Aceste prevederi se aplică studenților români care încep programe de studii înainte de sfârșitul lui iulie 2021.

Cornelia RĂDULESCU