Recomandări ale pompierilor pentru sezonului rece

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu pe perioada sezonului rece, pompierii militari teleormăneni recomandă câteva măsuri specifice, pe care cetăţenii trebuie să le respecte. Este vorba despre evitarea supraîncălzii sobelor, deoarece prin căldura radiată acestea pot aprinde obiectele din jur. De asemenea se recomadă depozitarea jarului şi a cenuşii numai în gropi special amenajate. Amplasarea lemnelor şi a rufelor, trebuie să se facă la o distanţă de minim 1 m faţă de sobele metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă, iar focul trebuie supravegheat în permanenţă.
Cetăţenii nu trebuie să aprindă focul în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile, în schimb, aceştia ar trebui să-şi izoleze coşurile de fum faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a acestuia cu 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile.
Se recomandă evitarea încastrării, în coşuri şi burlane, a elementelor combustibile ale acoperişului sau planşeului. Se mai impune curăţarea coşurilor de evacuare a fumului de funingine.
Iar dacă cetăţenii simt miros de gaz, aceştia nu trebuie să utilizeze surse de aprindere cu flacără (chibrituri, brichete, etc.), şi nici nu trebuie să aprindă lumina şi să deschidă de urgenţă ferestrele.

M.M.