Rechizite și ghiozdane pentru preșcolari și elevi din clasele II-VIII

Peste 9000 de elevi din Teleorman, beneficiari ai pachetelor oferite în cadrul proiectului

În cursul acestui an școlar, peste 360.000 de preșcolari și elevi din clasele II-VIII vor beneficia de rechizite școlare și ghiozdane, acordate în cadrul proiectului “Rechizite pentru preşcolari şi elevi – şanse egale la educaţie”, implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Cei mai mulți copii, mai exact 308.611 vor primi ghiozdane, în timp ce 51.539 de preșcolari vor primi rechizite școlare.

În județul Teleorman vor primi pachete cu rechizite 712 elevi, în timp ce peste 8000 de ghiozdane vor ajunge la 8354 de elevi.

Elevii beneficiari sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru a deveni eligibili în cadrul proiectului, elevii au solicitat, la începutul anului școlar, sprijinul acordat în cadrul programului național desfășurat anual în baza Legii 126/2004 și a ordinului de ministru nr. 4385/2012.

Principalul obiectiv al derulării acestui proiect este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, facilitând accesul egal și participarea la învățământul obligatoriu a preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile cele mai defavorizate, prin acordarea de materiale școlare.

Elevii și preșcolarii din grupul țintă vor intra în posesia rechizitelor și ghiozdanelor, după ce insectoratele școlare le vor distribui către unitățile de învățământ.

M. MEILĂ