Rata şomajului în uşoară scădere

La sfârșitul lunii noiembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistrați 11,644 șomeri (din care 4,581 femei). Rata șomajului fiind de 7,90 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 8,07 la sută , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,17 puncte procentuale.

Din totalul de 11,644 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Teleorman, 1,445 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 10,199 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 9,091 șomeri provin din mediul rural și 2,553 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman (52,52 la sută), urmat de cei cu studii primare (19,52 la sută), iar 15,40 la sută au absolvit învătămăntul liceal. Șomerii cu nivel de învătămănt profesional/arte si meserii reprezintă 11,16 la sută din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 0,80 la sută,iar cei cu studii postliceale 0,60 la sută.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 8,534 persoane foarte greu ocupabile, 2,910 greu ocupabile, 90 mediu ocupabile, iar 110 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

C.D.