Rata șomajului este într-o ușoară scădere

La sfârșitul lunii aprilie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau 8.808 șomeri (din care 3.819 femei), rata șomajului fiind de 6,13 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,48 la sută, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,35 puncte procentuale.

Din totalul de 8.808 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Teleorman, 1.633 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.175 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.666 șomeri provin din mediul rural și 2.142 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman (53,42 la sută), urmat de cei cu studii profesionale/arte si meserii (17,29 la sută), iar 16,30 la sută reprezinta someri cu studii primare/fara studii.

Șomerii cu nivel de studii liceal reprezintă 11,39 la sută din totalul șomerilor înregistrați,1,10 la sută cei cu studii universitare, iar cei cu studii postliceale 0,47 la sută.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 6.448 persoane foarte greu ocupabile, 2.203 greu ocupabile, 74 mediu ocupabile, iar 83 sunt persoane ușor ocupabile.

C. DUMITRACHE