Rata şomajului a scăzut sub pragul de 7 la sută

La sfârșitul lunii aprilie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistrați 10.145 șomeri, din care 4.191 femei, rata șomajului fiind de 6,89 la sută .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 7,44 la sută , în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,55 puncte procentuale.

Din totalul de 10.145 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Teleorman, 1.351 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 8.794 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 8.004 șomeri provin din mediul rural și 2.141 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman (55,62 la sută), urmat de cei cu studii primare/fara studii (18,25 la sută), iar 16,59 la sută au absolvit învătămăntul liceal. Șomerii cu nivel de învătămănt profesional/arte si meserii reprezintă 8,68 la sută din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 0,50 la sută,iar cei cu studii postliceale 0,36 la sută.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 7.435 persoane foarte greu ocupabile, 2.534 greu ocupabile,81 mediu ocupabile, iar 95 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Claudiu DUMITRACHE