Rata şomajului a înregistrat o ușoară scădere

Rata şomajului în judeţul Telormana a scăzut uşor faţă de luna precedentă. La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistrați 8.825 șomeri (din care 3.772 femei), rata șomajului fiind de 6,15 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,26 la sută, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,11 puncte procentuale.

Din totalul de 8.825 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Teleorman, 1.389 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.436 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.624 șomeri provin din mediul rural și 2.201 sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri, peste 2330, au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman (53,10 la sută), urmat de cei cu studii liceale (16,65 la sută) iar 16,18 la sută au studii primare/fara studii. Șomerii cu nivel de învătămănt profesional/arte si meserii reprezintă 13 la sută din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii postliceale sunt 0,56 la sută,iar cei cu studii universitare 0,51 la sută.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 6.461 persoane foarte greu ocupabile, 2.207 greu ocupabile, 73 mediu ocupabile, iar 84 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Claudiu DUMITRACHE