Proiectul “Şanse egale pentru toţi”, un pas spre mai bine

Începând din această lună, Asociaţia de economie socială a tinerilor 2013, a dat startul activităţilor proiectului cu titlul “Şanse egale pentru toţi”, proiect finanţat prin Programul Tineret în acţiune, Acţiunea: 1.2 Iniţiative ale tinerilor. Activităţile au demarat la sediul unuia dintre parteneri, în speţă fiind vorba despre Asociaţia “Catalactica”, filiala Alexandria.
În ceea ce priveşte derularea activităţilor din cadrul proiectului, acestea urmăresc o ţintă precisă şi anume: îmbunătăţirea integrarării socio-profesionale şi educaţionale; a accesului pe piaţa muncii; a cunoştinţelor privind piaţa muncii; promovarea cetaţeniei active, a cetăţeniei europene şi nu în ultimul rând a tinerilor cu oportunităţi reduse, care provin din judetul Teleorman.
Următoarea întâlnire a tinerilor implicaţi în acest proiect va avea loc în intervalul 20-22 ianuarie 2014, iar scopul acestei reuniuni, este acela de a forma echipa de proiect şi de a-şi dezvolta un concept unitar privind implementarea activităţilor din proiect.
Rezultatul acestor activităţi, se va concretiza prin realizarea Planului de management al proiectului, care va fi completat cu iniţierea în utilizarea instrumentului electronic de management de proiect cu care va urma să lucreze toata echipa în implementarea acestuia.
Un alt obiectiv principal al întâlnirii tinerilor este acela de a selecţiona grupul ţintă, din rândul tinerilor cu oportunităţi reduse.
Categoria acestor tineri, cu oportunităţi reduse, a fost identificată încă din etapa de scriere a proiectului, ca rezultat în urma colaborării strânse cu partenerii de proiect.
În acest scop au fost organizate vizita directe în liceele din judeţul Teleorman, acolo unde s-au purtat discuţii cu directorii respectivelor unităţi de învăţământ, prin contactul direct cu un reprezentant al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap din Teleorman, care şi-a adus aportul în identificarea tinerilor cu dizabilităţi şi probleme de sănătate.
În cele din urmă, proiectul mizează atât pe creşterea calităţii vieţii tinerilor cu probleme de sănătate, cu o situaţie economică precară cât şi a tinerilor de etnie rommă din judeţul nostru.

M.M.