Proiectul #Antreprenorium * Din Teleorman, doi antreprenori vor primi fiecare finanţare nerambursabilă de 160.000 lei

În cadrul proiectului #Antreprenorium, implementat de Asociaţia “Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat au intrat în concurs 79 de planuri de afaceri. La concurs au participat întreprinzători care au domiciliul domiciliul sau reşedinţa într-unul dintre cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia, respectiv Prahova, Ialomiţa,Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Călăraşi şi care sunt interesaţi să înfiinţeze o afacere non-agricolă în mediul urban din această regiune. Cele mai multe proiecte au fost depuse de întreprinzători din judeţele Teleorman şi Prahova, iar afacerile propuse includ organizarea de evenimente, colectarea deşeurilor, producţia de mobilier, realizarea de aplicaţii informatice pentru telefoane mobile, service-uri auto, ateliere de confecţii, cabinete stomatologice, săli de fitness sau clinici de recuperare.

Conform informaţiilor oferite de EUROPROJECT, luni, 15 octombrie, vor fi anunţaţi câştigătorii concursului (vor fi selectate cel puţin două planuri de afaceri din fiecare dintre cele şapte judeţe), care vor primi o finanţare de până la 160.000 lei fiecare. În plus, câştigătorii concursului de planuri de afaceri vor avea ocazia să dobandească abilităţi practice în cadrul unor stagii de practică în întreprinderi reale, vor beneficia de consiliere, consultanţă şi mentorat, iar funcţionarea şi dezvoltarea afacerii finanţate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eşec al acesteia.

Proiectul #Antreprenorium este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, apelul România Start Up Plus şi are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud a României.

Cei ineresaţi pot obţine informaţii suplimentare referitoare la proiect utilizând adresa de contact: E-mail: antreprenorium@europroject.org.ro , precum şi tel: 0758.099.670.

George ZAVERA