Proiect pentru educație nonformală în rândul tinerilor din mediul rural din județul Teleorman

La inceputul lunii iulie, ASOCIATIA PRO MEDIU TELEORMAN a lansat proiectul: „Implica un sat, dezvolta un GAL”, finantat in cadrul programului Corpul european de Solidaritate -Proiecte de solidaritate.

Proiectul va fi implementat in perioada 01.07.2019-30.06.2020.

Scopul proiectului: Promovarea conceptului de antreprenoriat prin metode de educatie nonformala in radul tinerilor din mediul rural din judetul Teleorman in vederea infiintarii si dezvoltarii firmelor de antreprenoriat, o alternativa pentru a crea locuri de munca si incluziune sociala.

Obiectivele proiectului: Pregatirea/ instruirea unui grup de 8 tineri din mediul rural, inclusiv de etnie rroma (jud.Teleorman) in domeniul antreprenoriatului , in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor pentru a infiinta si dezvolta firme de antreprenoriat; Informarea si constientizarea unui numar de 500 de tineri din mediul rural (jud. Teleorman) cuprivire la dezvoltarea conceptului de antreprenoriat, ca alternativa la crearea de locuri de munca; Dezvoltarea parteneriatului cu auoritatile locale si responsabilizarea acestora, in ceea ce priveste sustinerea tinerilor pentru initiative de antreprenoriat in comunitatile rurale; Elaborarea unei strategii cu scopul infiintarii si a modului de functionare a unui Comitet de consultanta antreprenoriala pentru tinerii din mediul rural din judetul Teleorman.

O prima activitate din cadrul proiectului s-a implementat in perioada 10-14 iulie 2019, care a constat in organizarea unui training- Curs antreprenoriat si s-a adresat celor opt tineri care fac parte din echipa de management a proiectului.

Urmatoarele activitati vor consta in organizarea unei caravane denumita Caravana tinerilot antreprenori din mediul rural si se va implementa in 10 scoli din mediul rural din judetul Teleorman. Scopul acestei activitati va fi acela de a informa elevii din ciclul gimnazial cu privire la conceptul de antreprenoriat.

B.P.