Proiect de instruire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în plină desfăşurare

Cadrele didactice teleormănene au şansa de a beneficia de o formă modernă de instruire ce îmbină metodele tradiţionale cu cele on-line, în cadrul proiectului “Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!”. Proiectul este derulat prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Dolj, Asociaţia ROMFRA Alexandria, Softwin SRL Bucureşti.
Pe parcursul a 36 de luni, cadrele didactice din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest pot lua parte la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, implementat la nivel multi-regional, atât în mediul urban cât şi mediul rural.
Obiectivul constă în îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, la oportunităţi de formare continuă în domenii prioritare de reformă în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), prin intermediul unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă.
Proiectul, cu finanţare din Fondul Social European, este în plină desfăşurare şi a adus un beneficiu real cadrelor didactice din învăţământul teleormănean, din perspectiva promovării sistemului blended-learning.
Potrivit conducerii ISJ Teleorman, prof. Valeria Gherghe, „avantajele acestui sistem nou de învăţare pentru cursanţi sunt multiple: creşterea calităţii învăţării prin aplicarea cunoştinţelor asimilate în activitatea didactică curentă, dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi prin participarea activă la sesiunile de lucru, încurajarea utilizării noului sistem de învăţare care îmbină studiul în cadrul întâlnirilor ”face to face” asistaţi de formator, studiul individual şi studiul on-line.
Cursanţii participanţi la proiect pot învăţa în ritm propriu, accesând platforma e-learning, metodă prin care îşi pot verifica cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii materialelor de autoinstruire.
De asemenea aceştia pot avea acces rapid la resursele utilizate în activităţile de formare, pot realiza exerciţii pentru fixarea cunoştinţelor dobândite la cursurile on-line, iar ulterior, pot avea şi discuţii despre cursurile la care au participat.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de experţi în crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare; tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică; cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar, primar, din învăţământul profesional şi tehnic, din învăţământul secundar inferior, din învăţământul secundar superior, formatori – pentru formarea profesională continuă şi educaţie şi formare profesională iniţială şi experţi în elaborarea/revizuirea curriculei.

M. MEILĂ