Programe de formare profesională pentru şomerii teleormăneni

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţele instituţiei.
Astfel, pentru anul în curs, A.J.O.F.M Teleorman organizează programe de formare profesională în meseriile de: agent de pază şi ordine, brutar, bucătar, comerciant – vânzător mărfuri alimentare, comunicare în limba engleză, contabil, dulgher-tâmplar-parchetar, formator, inspector resurse umane, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze. Lista meseriilor continuând cu meseriile de lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, lucrător în structuri pentru construcţii, montator pereţi şi plafoane din gips-carton, operator introducere, validare şi prelucrare date, operator confecţioner industrial, ospătar-chelner-vânzător în unităţi de alimentaţie publică, sudor, tâmplar universal, zidar-pietrar-tencuitor şi zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor.
Pentru o rezolvare cât mai bună a situaţiei şomerilor, cursurile de recalificare ar trebui să se facă, conform cerinţelor nevoii pieţei muncii şi apoi după dorinţa persoanei în cauză. Dar până la realizarea acestui aspect, este bine de ştiut faptul că organizarea cursurilor de recalificare se va face în funcţie de numărul de solicitări venite din partea şomerilor, pentru fiecare dintre meserii. Iar persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţie, gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care aceştia se află în căutarea unui loc de muncă.
Reorganizarea profesională, este o metodă de găsirea mai uşoară a unui loc de muncă, care până în prezent a contribuit destul de bine la reintroducerea şomerilor în câmpul muncii. Acest lucru fiind reflectat lună de lună, în statisticile privind numărul persoanelor care reuşesc reîncadrarea.

M.M.