Programe de formare continuă a cadrelor didactice, derulate în Teleorman

În cadrul unei campanii de informare a cadrelor didactice, desfăşurată în perioada martie-aprilie 2013 de către Inspectoratul Judeţean Şcolar Teleorman, cu privire la oportunitatea participării la un program multiregional de formare continuă, s-au înscris 300 de cadre didactice din judeţul nostru, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Însă, până la finele lunii august 2013, vor beneficia de activităţile de formare continuă din cadrul proiectului „Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!”, 3000 cadre didactice de la nivelul judeţului Teleorman.
Activităţile desfăşurate cu ocazia derulării proiectului au fost, pe de o parte, cursurile şi certificarea ECDL pentru circa 300 cadre didactice şi, pe de-altă parte, cursurile de perfecţionare în domenii majore de interes pentru învăţământ. La acestea din urmă au participat 675 de cadre didactice din judeţ, unele dintre ele luând parte la toate activităţile. Astfel, 225 de cadre didactice au participat la activităţile derulate în cadrul programului „Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe”, alte 225, în cadrul programului „Managementul clasei de elevi – gestionarea situaţiilor de criză”, 225, în cadrul programului „Metode interactive de predare, învăţare, evaluare” şi 300 în cadrul programului „ECDL – European Computer Driving Licence”. Dintre aceştia din urmă, după absolvirea programului au obţinut certificarea aferentă acestuia 240 de cadre didactice.
„Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!” este cel mai important proiect cu finanţare din Fondul Social European, care se derulează la nivelul judeţului şi reprezintă un element care contribuie la creşterea calităţii actului educaţional în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ.
În acelaşi interval, martie-aprilie 2013, ISJ Teleorman a derulat un alt proiect, „E-manager şcoala plus”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Olt, Asociaţia SHOTRON Bucureşti şi Asociaţia ROMFRA Alexandria.
Proiectul i-a vizat pe directorii unităţilor şcolare, reprezentanţi ai părinţilor, reprezentanţi ai Consiliilor locale, membri ai consiliilor de administraţie şi inspectori şcolari din Teleorman.
În cadrul proiectului au fost acreditate şase programe de formare (Management strategic, Management operaţional, Management financiar, Managementul resurselor umane, Managementul calităţii şi Marketing şcolar) şi au fost informate, cu privire la asigurarea calităţii proceselor manageriale, 620 cadre didactice şi membri în consiliile de administraţie din unităţile şcolare.
În luna martie 2013 au fost evaluate pentru parcurgerea programelor de formare un număr de 325 cadre didactice, după cum urmează: 150, în cadrul programului de formare „Managementul resurselor umane”, 175, în cadrul programului de formare „Managementul calităţii”.
Pe lângă cele 325 cadre didactice, mai beneficiază de instruire gratuită în cadrul proiectului, pentru toate cele şase module de curs, un număr de 300 de membri din consiliile de administraţie, alţii decât cadrele didactice (reprezentantul primarului, reprezentanţii consiliului local, reprezentantul părinţilor).

M. MEILĂ