Profesoara Elena Ichim, premiată de Societatea de Ştiinţe Istorice din România

Profesoara Elena Ichim, cadru didactic la Şcoala Gimnazială nr. 2 Zimnicea, ocupă de ceva vreme un binemeritat loc în rândul celor mai activi profesori de istorie din judeţul Teleorman în ceea ce priveşte cercetarea istoriei locale. Între cele mai importante teme de cercetare abordate se află şi participarea eroică a zimnicenilor şi unităţilor militare din Teleorman la luptele duse în Primul Război Mondial pentru apărarea ţării. După câţiva ani de cercetări amănunţite a documentelor de arhivă, îndeosebi a celor aflate în depozitele Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, în arhivele militare, precum şi a unor lucrări de memorialistică Elena Ichim a dat la iveală o lucrare istorică deosebit de interesantă, în care face ample referiri, bazate pe documente, la luptele împotriva trupelor Puterilor Centrale conduse de feldmareşalul August von Mackensen care au trecut Dunărea şi doreau să-şi continuie deplasarea spre Bucureşti, pentru înfrângerea armatei române şi încercuirea Capitalei. Sunt evocate luptele eroice de la Zimnicea, gările Ulmuleţ şi Şoimu, satul Prunaru, din alte localităţi teleormănene şi din ţară. În carte sunt redate totodată faptele de vitejie ale ostaşilor teleormăneni în luptele de la Râmnicu Sărat – Viziru, de pe Valea Timişului în zona Predeal – Braşov, în luptele pentru apărarea Dobrogei, foarte mulţi ostaşi pierzându-şi viaţa în luptă, alţii în spitalele de campanie, dar şi în lagărele de prizonieri.

Cartea se intitulează “Zimnicea în vâltoarea Primului Război Mondial” şi a fost editată în cadrul Proiectului “Memoria trecutului. File de istorie locală. Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial. Centenarul Marii Uniri”, derulat de Primăria Zimnicea în parteneriat cu instituţii locale şi judeţene. Lucrarea a fost proiectată să apară în două volume, cel editat deja purtând subtitulul “Eroii noştri se întorc acasă !” Editarea volumului “Zimnicea în vâltoarea Primului Război Mondial” a fost finanţată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.” Cartea, după cum afirmă Elena Ichim, răspunde necesităţii istorice izvorâte din dorinţa zimnicenilor de a-şi cunoaşte mai bine trecutul, faptele de vitejie pe câmpul de luptă ale înaintaşilor pentru apărarea fruntariilor ţării de hoardele cotropitoare.

Prima parte a cărţii “Eroii noştri se întorc acasă !” este dedicată celor dispăruţi în război, urmând ca în cea de-a doua parte autoarea să redea reîntoarcerea la viaţa socială a ostaşilor demobilizaţi.

Descrierea eroicelor lupte pentru apărarea pământului străbun este completată de redarea identităţii celor ce şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă. În Cimitirul Eroilor, amplasat în curtea Catedralei “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, îşi dorm astăzi somnul de veci militarii români și ostaşi germani şi de alte naţionalităţi care şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial, dar şi în luptele din preajma Gării din Zimnicea din cel de-al Doilea Război Mondial. În amintirea eroilor morţi în războiul pentru independenţă şi întregirea neamului din 1877 şi în Primul Război Mondial -1916-1918, pe Monumentul Eroilor au fost încrustate numele a 37 de ofiţeri şi subofiţeri, 229 soldaţi, alţi 29 de morţi neregăsindu-se, din motive necunoscute, înscrişi pe placa comemorativă.

Autoarea redă o serie de documente referitoare, nominal, la Constatări de deces pronunţate de Judecătoria Zimnicea în cazul militarilor dispăruţi pe front, Constatări de naştere a copiilor ai căror taţi nu s-au mai întors din război, Constatări de căsătorire a unor femei rămase văduve.

“Zimnicea în vâltoarea Primului Război Mondial” este o carte de certă valoare istorică, pentru meritul de a fi realizat o astfel de lucrare conducerea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România atribuindu-i profesoarei de istorie Elena Ichim Premiul “A.D. Xenopol”.

George ZAVERA