Produsele alimentare de origine nonanimală, controlate de inspectorii ANSVSA

Activitatea sanitar-veterinară desfăşurată în perioada 26.04.2013 – 23.05.2013, de către Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în unităţile din industria agroalimentară, s-a concretizat cu 96 de amenzi în valoare de 106.400 lei şi 125 de avertismente.
S-au efectuat 6.335 de controale în unităţi care-şi desfăşoară activitatea în domenii de activitate precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a altor produse alimentare, precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
Neregulile constatate au fost sancţionate prin aplicare unui număr de 96 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 106.400 de lei şi prin acordarea a 125 de avertismente.
În Teleorman, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a aplicat amenzi de 600 lei pentru următoarele nereguli: pereţi din spaţiul de ambalare care prezentau exfolieri, pardoselile din spaţiul de măcinare şi ambalare care prezentau degradări, pereţi neigienizaţi şi o uşă de acces în spaţiul de ambalare făină care nu era etanşă.
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

D.P.