Producătorii de tomate vor benefica şi anul viitor de sprijin financiar de la stat!

Producătorii teleormăneni de tomate în spaţii protejate, respectiv în sere şi solarii, vor beneficia şi anul viitor de ajutoare de minimis în cuantum de 3.000 euro pentru o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi cultivată cu roşii.

Beneficiari ai unui astfel de ajutor financiar pot fi :

  • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil până la data plăţii ajutorului de stat.
  • producătorii agricoli organizaţi ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  • producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor de minis la cultura de tomate, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

  • a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia ,,Program susţinere tomate, ……., beneficiar numărul …., Direcţia pentru agricultură a judeţului Teleorman”
  • b) să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp;
  • c)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere;
  • d) să facă dovada producţiei realizate şi a producţie comrcializată cu documente justificative.

Valorificarea producţiei de tomate trebuie făcută în perioadele ianuarie-mai inclusiv şi/sau noiembrie – 20 decembrie 2019.

Producătorii agricoli eligibili în cadrul acestui program primesc un sprijin financiar constând în echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an.

În situaţia în care solicitantul sprijinului nu mai poate continua activitatea agricolă din motive independente de voinţa sa (deces), suprafaţa poate fi înstrăinată prin contract de vânzare/succesiune cu condiţia înregistrării în Registrul agricol. Prin contractul de vânzare/succesiune se realizează transferul suprafeţei în mod definitiv, astfel încât este îndeplinită intenţia de reglementare a divizării unei exploataţii.

Înainte de înfiinţarea culturii de tomate, fermierii vor depune la Direcţia pentru Agricultură a judeţului Teleorman cereri prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.

Pentru obţinerea sprijinului financiar, fermierii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate au obligaţia să depună la Direcţia judeţeană pentruAgricultură documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019.

George ZAVERA