Procedura de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu, în plină desfăşurare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman se află în plin proces de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), un instrument esenţial de sprijin al comunităţilor în stabilirea problemelor prioritare de mediu la nivel judeţean şi soluţionarea acestora.
Totodată, PLAM-ul 2014-2018 al judeţului Teleorman va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în domeniul protecţiei mediului şi va funcţiona ca instrument de fundamentare şi promovare, în vederea atragerii finanţării prin diferite programe, a proiectelor pe care le include.
Revizuirea PLAM-ului a demarat la sfârşitul anului 2012 cu stabilirea structurilor organizatorice (Coordonatorul PLAM, Comitetul de Coordonare şi Grupul de Lucru) şi elaborarea profilului de mediu al judeţului, etapa în care au fost identificate şi ierarhizate problemele de mediu din judeţ. În prezent, APM Teleorman se află în etapa programului de acţiune în care se vor stabili acţiunile şi proiectele care să rezolve problemele de mediu existente, pasul următor constând în implementarea şi monitorizarea acestui program de acţiune.
La expirarea perioadei de valabilitate a PLAM (anul 2018), se vor evalua rezultatele implementării acestuia, rezultate în funcţie de care se va face următoarea revizuire.
APM Teleorman aşteaptă în această perioadă, până pe 22 februarie 2014, propuneri de acţiuni sau proiecte din partea autorităţilor şi instituţiilor publice, a societăţii civile, agenţilor economici, cetăţenilor care se adresează categoriilor de probleme mediu identificate la nivelul judeţului Teleorman, care vor fi analizate în vederea includerii în PLAM-ul 2014 – 2018.
Cei care intenţionează să facă propuneri pot consulta lista problemelor identificate şi ierarhizate, cât şi macheta pentru propunerile de proiecte sau acţiuni accesând site-ul instituţiei www.apmtr.anpm.ro, la secţiunea Dezvoltare Durabil, rubrica Planificarea de mediu. Totodată, propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: office@apmtr.anpm.ro.

A.P.