Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar

Miercuri, 29 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, care constă în probă scrisă.

În județul Teleorman, proba scrisă a început la ora 9.00, în 2 centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe, în județul Teleorman s-au prezentat 279 de candidaţi din cei 332 candidaţi înscriși.

În timpul probei, 24 dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.

Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Pentru susținerea probei scrise, candidații s-au prezentat în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere).

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 5 august, până la ora 12.00.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12-14 august.

Cornelia RĂDULESCU