Printr-un proiect major de investiţii, la Nenciuleşti se află în construcţie cea mai mare centrală solară din sudul României

SC Solar Power Energy Ro SRL, companie cu acţionariat româno-german, a început în primăvara anului trecut construirea în extravilanul comunei Nenciuleşti a celui mai mare parc solar din judeţul Teleorman, prin punerea a practică a uneia din cele mai mari investiţii de acest fel din zona de sud a ţării. Valoarea totală a proiectului, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, se ridică la 85.009.900 lei, din aceasta valoarea finanţărilor nerambursabile reprezentând 46.499.110 lei. Din suma nerambursabilă de 46.499.110 lei, 40.919.208 lei provin de la Uniunea Europeană, iar 5.579.902 lei de la Guvernul României. Titulatura proiectului: “Obţinerea de energie electrică din surse regenerabile de energie – parcul solar Mavrodin”.
Centrala solară este amplasată pe un teren cu o suprafaţă de 12 hectare, proprietatea investitorului, iar lucrările de construcţie şi montaj au fost încredinţate, în urma licitaţiei deschise organizate în acest sens, asocierii Amatec GmbH (Germania) şi Verta Tel SRL (România).
Capacitatea instalată proiectată de producere a energiei electrice este de 4,43 MW. Puterea instalată, aprobată prin ATR emis de CEZ Distribuţie este de 4,43 MW, respectiv 5,10 MWp, iar producţia anuală estimată de energie este de 6,7 GW/h. Durata estimată de exploatare este de 25 de ani, la un randament de aproximativ 80% în al 25-lea an de funcţionare. Curentul electric produs de parcul fotovoltaic de la Nenciuleşti va fi introdus în sistemul regional de electricitate, printr-un racord făcut la linia de 20 de KV ce trece prin apropierea noii centrale solare, în urma unui contract încheiat între furnizor şi CEZ Distribuţie. Se estimează că investiţia va fi recuperată în cel mult 15 ani.
Investiţia este importantă şi pentru comunitatea nenciuleşteană, la cele 8-9 locuri de muncă ce vor fi puse la dispoziţia localnicilor adăugându-se şi sumele încasate anual cu titlu de impozite pe teren şi construcţii de către conducerea Autorităţii Administrativ Teritoriale Nenciuleşti.
Reprezentanţii firmelor angajate în construcţia parcului solar de la Nenciuleşti preconizează că lucrările de montaj la acest obiectiv vor fi finalizate până la jumătatea lunii aprilie 2014, până atunci realizându-se şi racordarea la sistemul zonal de transport a energiei electrice.
Din primăvara anului în curs, acelaşi investitor va demara lucrările de construcţie la un alt parc solar, cu o capacitate apropiată de cea de la centrala solară de la Nenciuleşti, acesta fiind amplasat în apropierea municipiului Roşiorii de Vede, în zona de la intersecţia DE 70 cu DN 52.

George ZAVERA