Printr-o Ordonanţă de Urgenţă se reduc penalităţile de întârziere

În Monitorul Oficial nr. 0320 din 03.06.2013 a fost publicata o Ordonanţă de Urgenţă nr. 50 din 29 mai 2013, care reduce penalităţile de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale la bugetul de stat. Aceeaşi ordonanţă conţine şi o nouă procedura aplicabila operatorilor economici ce au semnate contracte finanţate din fonduri europene.
Acest document se referă pe de o parte la prevederile ce reglementează penalităţile de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, iar pe de alta la modificarea procedurii existente de aprobare a eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare.
Astfel, începând cu 01.07.2013, procentul penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Vechea prevedere care stipula o penalitatea fixă de 5% şi 15% pentru întârzieri mai mari de 30 zile sau 90 zile de la scadenţă se abrogă.
În ceea ce priveşte dobânda de întârziere, aceasta rămâne aplicabilă în procent de 0,04% conform art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala.
Pentru plata cu întârziere la buget, prin cumulare, se plăteşte o cheltuială accesorie de 0,06% pe zi ce corespunde la un procent anual de dobândă de aproximativ 22%.
La procedura eşalonării sunt aduse două modificări importante. Prima precizează că nivelul garanţiilor necesare aprobării eşalonării la plată acoperă nivelul obligaţiilor bugetare respective plus un procent de 16% din aceste debite şi accesorii.
Se pot aduce şi garanţii deja ipotecate/gajate, cu condiţia că acestea trebuie să acopere atât obligaţia garantată prin ipotecă/gaj, cât şi obligaţia bugetară aprobată la eşalonare, corectată cu procentul de 16%.
A doua prevedere care se referă la procedura eşalonării la plată extinde posibilitatea eşalonării obligaţiilor bugetare ce rezultă în urma controalelor de specialitate, chiar în situaţia existenţei unei eşalonări aprobate anterior. Până acum, dacă în urma unui control existau diferenţe ca urmare a controlului, eşalonarea nu mai era aplicabilă şi agentul economic era pus cu spatele la zid.
Ordonanţa introduce şi reglementări care se referă la operatorii economici care au în derulare contracte semnate cu autorităţi finanţate din fonduri publice sau care gestionează fonduri europene, neachitate de autorităţi la termenul scadent.
Astfel, operatorii economici ce au de încasat bani de la astfel de autorităţi pot solicita amânarea la plată a sumelor datorate către bugetul de stat, dar numai în limita sumelor pe care le au de încasat de la autorităţile finanţate din fonduri publice sau care gestionează fondurile europene.
Amânarea la plată se poate face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă, care este valabil 20 de zile.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 aduce un element de noutate şi anume o procedură de anulare a datoriilor accesorii reciproce, dobânzi şi penalităţi. Astfel, dacă operatorul economic renunţă la dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate de către autoritatea contractantă, şi el poate beneficia de scutirea la plată pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor neplătite la buget, pentru creanţele neîncasate de la autorităţile contractante
Guvernul speră că prin aplicarea acestei ordonanţe se va asigura fluidizarea activităţilor economico-financiare ale operatorilor economici, care, deşi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale din lipsă de lichidităţi, având în vedere problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume de la autorităţile care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. Prin creşterea lichidităţilor aflate la dispoziţia agenţilor economici, atât prin eşalonarea la plată a datoriilor către buget cât şi prin compensarea reciprocă a creanţelor se vor realiza şi premisele unei mai bune colectări a veniturilor bugetare, ceea ce urmăreşte, de fapt, Executivul.

Şt. B.