Prin proiectul CESAR, cinci comune teleormănene şi-au cadastrat terenurile gratuit

Cu sprijinul logistic al Uniunii Europene pentru restructurarea agriculturii şi finanţare dintr-un împrumut făcut de la Banca Mondială, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a demarat în anul 2011 punerea în practică a proiectului CESAR prin care s-a urmărit realizarea cadastrului general în mod gratuit, pentru un număr de localităţi rurale din întreaga ţară. În prima fază a acestui proiect, început în 2011, au fost cuprinse 19 unităţi administrativ teritoriale pilot, totalizând 151.734 hectare, din 13 judeţe ale ţării, între acestea aflându-se şi comunele teleormănene Mârzăneşti şi Saelele. În anul 2012, proiectul CESAR a fost extins la încă 31 de unităţi administrativ teritoriale din ţară, cu o suprafaţă însumând 273.247 hectare, între acestea fiind înscrise şi comunele teleormănene Frăsinet, Orbeasca şi Stejaru.
Prin acest proiect, pus în aplicare cu sprijinul specialiştilor cadastrali, au fost identificate şi măsurate toate proprietăţile funciare de pe raza localităţilor respective, precum şi înregistrarea acestora în sistemul naţional de cadastru şi carte funciară. Măsurătorile cadastrale s-au făcut în prezenţa proprietarilor de terenuri extravilane şi din intravilan, după afişarea publică, la sediile unităţilor administrativ teritoriale, a rezultatelor măsurătorilor rezolvându-se şi eventualele solicitări de rectificare. S-a realizat astfel cadastrul pentru fiecare proprietate funciară în parte, precum şi cadastrul general al respectivelor unităţi administrative teritoriale înscrise în proiectul CESAR, precum şi hărţile cadastrale la nivel de localitate.
În urma realizării lucrărilor de cadastru general şi înscrierea terenurilor în cartea funciară, persoanele fizice şi cele juridice din respectivele localităţi rurale îşi pot tranzacţiona legal proprietăţile, fără a mai fi nevoite să suporte sumele de bani pe care ar fi trebuit să le suporte pentru cadastrarea terenurilor agricole şi din intravilan.

George ZAVERA