Prin proiectul Antreprenopolis * Teleormănenii pot accesa câte 150.000 lei nerambursabili pentru afaceri non-agricole

Persoanele interesate să câştige finanţarea nerambursabilă în valoare de 150.000 de lei oferită pentru înfiinţarea de noi afaceri non-agricole prin proiectul Antreprenopolis, mai au încă timp să facă acest lucru. Conform Asociaţiei React, la această dată 153 de locuri mai sunt libere pentru înscrierea la cursurile gratuite de antreprenoriat şi, ulterior, în competiţia pentru câştigarea finanţării.

Implementat în regiunile Centru şi Sud Muntenia, proiectul Antreprenopolis este finanţat prin programul Start-Up Plus şi oferă sprijin viitorilor antreprenori prin acordarea de granturi nerambursabile, formare antreprenorială şi mentorat în domeniile juridic şi financiar, resurse umane, marketing şi comunicare. Intreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctele de lucru în mediul urban din cele două regiuni.

Etapele care trebuie parcurse pentru caştigarea finanţării sunt: înscrierea la cursul gratuit de antreprenoriat, absolvirea examenului final, realizarea unui plan de afaceri pe baza unei metodologii şi a unei grile de evaluare prestabilite şi înscrierea planului în competiţie. Evaluarea planurilor înscrise în concurs va fi realizată în mod transparent de o comisie specializată, pe baza grilei comunicate. La concursul de planuri de afaceri vor putea participa şi alte persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de Asociaţia React în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup ţintă eligibile.

Condiţiile pentru înscrierea în acest proiect sunt: vârsta cuprinsă între 18 şi 64 ani; domiciliul în judeţele din cele două regiuni, implicit în Teleorman. Doritorii pot proveni din rândul şomerilor, persoanelor inactive, angajaţilor, studenţilor sau tinerilor care nu fac parte din categoria NEETs, deci care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă. Candidaţii trebuie să nu fi urmat cursuri similare finanţate din fonduri structurale, să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7, dar şi să nu fie asociat majoritar într-o altă afacere.

Cei interesaţi să se înscrie în proiect sunt rugaţi să contacteze Asociaţia React la e-mail antreprenopolis_sm@asociatiareact.ro.

George ZAVERA