Prin programul Romsilva, în Teleorman, în acest an, vor fi împădurite 63 de hectare

În urmă cu două zile, în întreaga ţară a fost deschisă oficial “Luna plantării arborilor”, campania împăduririlor de primăvară fiind prevăzută a se desfăşura în perioada 15 martie – 15 aprilie 2014. Prin programul pus în aplicare de către Direcţia Silvică Teleorman, conform precizărilor făcute de către directorul executiv al acestei instituţii, inginer Marin Dumitru, în 2014 în judeţul nostru vor fi executate lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 157 hectare. Din această suprafaţă, împăduriri vor fi executate pe 63 de hectare, iar lucrările de regenerare naturală se vor face pe 94 de hectare de pădure de pe care s-a recoltat anul trecut masa lemnoasă.
Lucrările de împădurire au debutat la Alexandria, unde silvicultorii vor planta în actuala campanie de primăvară cu puieţi de plop alb şi salcâm suprafaţa de 5 hectare. Diferenţa de 58 de hectare alocate împăduririlor din acest vor fi plantate în toamna anului în curs, în prezent pe aceste suprafeţe executându-se lucrările mecanice de pregătire a terenului. Din suprafaţa de 58 de hectare, 33 de hectare se regăsesc pe raza Ocolului Silvic Alexandria, iar 25 de hectare la Ocolul Silvic Turnu Măgurele.
În paralel cu acţiunile de împădurire şi cele de regenerare a unor suprafeţe de pe care s-au făcut tăieri de arbori, în cursul anului vor fi continuate şi lucrările de refaceri şi completări pe circa 88 de hectare de plantaţii afectate de seceta excesivă din sezonul de vară-toamnă 2013. Cea mai mare parte a plantaţiilor afectate de calamităţi se află în zona inundabilă a Dunării, pe raza Ocoalelor Silvice Alexandria şi Turnu Măgurele. Astfel, în cadrul programului din 2014, în această primăvară vor fi executate lucrări de completări cu puieţi pe 40 de hectare, din acestea 10 hectare fiind la Ocolul Silvic Alexandria, 10 hectare la Ocolul Silvic Roşiorii de Vede şi 20 de hectare la Ocolul Silvic Turnu Măgurele. Vor mai fi executate refaceri de suprafeţe împădurite pe 3 hectare pe raza Ocolului Silvic Alexandria şi pe 3 hectare la Ocolul Silvic Roşiorii de Vede.
Efortul financiar necesar pentru execuţia lucrărilor de regenerare a pădurilor pe raza judeţului Teleorman în 2014, conform devizelor aprobate, însumează 1.891.821 lei.
Puieţii forestieri necesari împăduririlor sunt asiguraţi din producţia proprie a Direcţiei Silvice Teleorman.
Este de remarcat faptul că şi în acest an Direcţia Silvică Teleorman va realiza o parte din acţiunile de plantare de puieţi pe terenurile din fondul forestier administrat de R.N.P. ROMSILVA cu participarea cetăţenilor din judeţ, în special a copiilor, tinerilor şi a pensionarilor, familiarizându-i astfel cu grija ce trebuie acordată permanent pădurii, factorul cel mai important al menţinerii echilibrului ecologic. Astfel de acţiuni vor fi realizate cu participarea elevilor de la Şcoala Generală Tătărăştii de Sus, Şcoala Generală Vedea, Liceul “Unirea” şi Liceul “Sf. Haralambie” Turnu Măgurele şi a salariaţilor de la CEZ Vânzare SA – Sucursala Alexandria.

George ZAVERA