Primăriile vor putea atribui contracte privind achiziţia de alimente pentru elevi

Guvernul României a adoptat un act normativ prin care a adus completări la Ordonanţa nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la ”Programul pentru școli” al Uniunii Europene. Scopul aprobării noului act normativ este acela de a reglementa modul de asigurare a sursei financiare bugetare în cazul aplicării programului la nivel local, respectiv de către primăriile şi consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale.

Este de reamintit faptul că de la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017, autorităţile responsabile pentru implementarea programului au fost consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti.

După adoptarea Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene exista posibilitatea legală ca şi consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor să organizeze şi să deruleze procedurile de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente programului. Teoretic, însă din punct de vedere practic acest lucru nu era posibil, ca urmare a unor prevederi care nu stabileau clar sursa de finanaţare. Întrucât consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se aflau în imposibilitatea derulării programului în şcolile de pe raza lor teritorială, s-a impus necesitatea completării Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 cu prevederi clare privind repartizarea sumelor de la nivel judeţean la nivel local.

George ZAVERA