Primăriile vor concesiona, fără licitaţie, păşunile către crescătorii de animale

Noua lege a zootehniei, Legea nr.32/2019, promulgată de preşedintele României, obligă primăriile şi Agenţia Domeniilor Statului (ADS) să atribuie păşunile şi alte terenuri cu destinaţie agricolă direct şi cu prioritate crescătorilor de animale.

Astfel, consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, vor încheia contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de animale.

În acelaşi timp, în conformitate cu prevederile Legii zootehniei, Agenţia Domeniilor Statului va încheia contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, a terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condiţiile legii, cu crescătorii de animale persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinaţie agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi cu crescătorii de păsări.

Procedurile de concesionare/închiriere/arendare pentru crescătorii de animale se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent/locator înainte de concesionare/închiriere/arendare. În situaţia existenţei mai multor cereri de concesionare/închiriere/arendare pe aceeaşi unitate de suprafaţă se aplică obligatoriu procedura concurenţială.

În vederea concesionarii/închirierii/arendării, după caz, crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, trebuie să asigure încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha şi să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă vechime în creşterea animalelor de cel puţin 5 ani dovedită cu înscrierea animalelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi în Registrul agricol al unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia tinerilor fermieri crescători de animale;
  • să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă.

În situaţia în care crescătorii de animale nu asigură încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha, concesionarea/închirierea/arendarea, după caz, se va încheia cu crescătorii de animale cu sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit pe raza judeţului.

Schimbarea categoriei de folosinţă, precum şi a destinaţiei de utilizare a terenurilor agricole de către crescătorii de animale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de la 30.000 de lei la 40.000 de lei şi cu nulitatea absolută a contractului de concesiune/închiriere/arendare.

George ZAVERA