Primăriile vor achita firmelor de cadastru 84 de lei pentru fiecare carte funciară

Obiectivul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. O altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

Pentru a impulsiona efectuarea lucrărilor inițiate de unitățile administrativ teritoriale pentru cadastrarea imobilelor și înscrierea acestora în Sistemul național de cadastru și carte funciară ANCPI a majorat sumele pe care primăriile le pot achita pentru astfel de lucrări. Astfel, suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate UAT-uri v-a fi majorată de la 60 de lei la maximum 84 de lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief şi, după caz, coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de gradul de acoperire.

Agenția Naţională de Cadastru şi Carte Funciară va face plăţile după finalizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla. Pentru plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT, în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, ANCPI va achita 10% din preţul unitar pe hectar.

George ZAVERA