Primăriile teleormănene, codaşe, pe ţară, în ce priveşte suprafeţele de teren proprii împădurite

Cu suprafaţa de doar 29.968 hectare de pădure pe care o deţine, Teleormanul se află între judeţele cu cele mai mici suprafeţe de teren împădurite. Conform datelor centralizate la Direcţia Silvică Teleorman, din cele 29.968 hectare de pădure existente în judeţul nostru 21.109 hectare sunt proprietate de stat, iar 8.859 hectare sunt în proprietate privată. Din suprafaţa de pădure privată pentru care sunt asigurate servicii tehnice de către Direcţia Silvică Teleorman, conform contractelor încheiate între părţi, 4.668 hectare aparţin persoanelor fizice, iar 2.276 hectare persoanelor juridice. La categoria persoane juridice proprietare de suprafeţe împădurite se înscriu formele asociative ale deţinătorilor de pădure, cu suprafaţa de 1.424 hectare, unităţile de cult – cu 743 hectare şi, pe ultimul loc, primăriile teleormănene, cu suprafaţa de 109 hectare. Da, aţi citit bine, primăriile reprezentând cele 97 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul nostru deţin împreună în proprietate privată supraf
aţa totală de …109 hectare de pădure. Ceea ce le plasează pe ultimele locuri din ţară. O situaţie inacceptabilă, atâta vreme cât de ani buni se tot vorbeşte de necesitatea creşterii suprafeţelor de pădure, atât în sistemul silvic de stat, cât şi în cel privat, pentru asigurarea unui factor de echilibru în mediul afectat în ultimele decenii de schimbările climatice.
Ani la rând s-au făcut retrocedări de păduri către aşa-zişii foşti proprietari, ceea ce a diminuat drastic suprafeţele de păduri existente în proprietatea inclusiv a primăriilor. Iar în toţi aceşti ani, în marea lor majoritate primăriile şi consiliile locale nu s-au preocupat să planteze puieţi tineri pe terenurile deţinute în proprietate, astfel încât să refacă suprafeţele de păduri deţinute anterior. Nu există primărie din judeţ care să nu aibă în proprietate cel puţin câteva zeci de hectare de terenuri degradate pretabile pentru împăduriri şi de terenuri terasate, acolo unde altădată se aflau viile cooperatorilor. Terenurile sunt lăsate însă în paragină, semn că nu a existat preocuparea necesară ca acestea să fie împădurite. Ca să nu mai spunem că nici acţiunea de împădurire derulată în urmă cu câţiva ani de către nişte firme din afara judeţului, cu finanţare din banii puşi la dispoziţie prin Fondul de Mediu, nu a dat rezultatele scontate, cele câteva sute de hectare plantate cu puieţi silvici la Năsture
lu, Fântânele, Segarcea Vale şi în alte câteva comune teleormănene arătând astăzi ca nişte terenuri părăginite.
Deşi Direcţia Silvică Teleorman a anunţat public, inclusiv la sediile primăriilor, că are peste 450.000 de puieţi de arbori din specii pretabile zonei noastre de câmpie pe care îi poate pune la dispoziţie la preţuri foarte mici, asigurând totodată şi asistenţa tehnică la plantare, nici-o primărie din mediu rural nu şi-a manifestat până la această dată interesul în ceea ce priveşte asigurarea de material săditor necesar împăduririlor pe plan local în această primăvară. Chestionaţi în această privinţă, unii dintre primari chiar se întreabă, retoric, de ce ar fi trebuit să facă acest lucru atâta timp cât nimeni nu îi întreabă dacă şi-au îndeplinit ori ba o astfel de datorie civică !? Şi cu pădure, şi fără pădure timpul trece, leafa merge…!

George ZAVERA