Primăriile teleormănene au primit fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale

La prima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean Teleorman, ţinută în după-amiaza zilei de luni, 13 ianuarie, a fost adoptată hotărârea prin care primăriilor din cele 97 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ le-au fost repartizate unele sume de bani pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii acordaţi primăriilor prin respectiva hotărâre de Consiliu Judeţean reprezintă “20 la sută din sumele defalcate din TVA şi din cota de 18,5 la sută din impozitul pe profit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reţinute din cota de 80 la sută ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii. Sumele de bani acordate au o destinaţie precisă şi anume : achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură în anul 2014. Aşa cum a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, banii au fost repartizaţi pe unităţi administrativ teritoriale după o analiză concretă, inclusiv cu participarea primarilor, a situaţiei existente în fiecare din cele 97 de localităţi teleormănene.
Cuantumul total reprezentând 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi suma ce reprezintă reţineri din cota de 80% din TVA ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii – impozite şi taxe locale, chirii şi redevenţe se ridică la suma de 9.637 mii lei. Pe unităţi administrativ teritoriale sumele, exprimate în mii lei, au fost repartizate astfel:: Alexandria-611, Roşiorii de Vede-486, Turnu Măgurele-486, Videle-304, Zimnicea-304, Balaci-67, Băbăiţa-61, Beciu-97, Beuca-73, Blejeşti-85, Bogdana-73, Botoroaga-152, Bragadiru-91, Brânceni-73, Bujoreni-79, Buzescu-12, Călineşti-91, Călmăţuiu-94, Călmăţuiu de Sus-61, Cervenia-36, Ciolăneşti-36, Ciuperceni-85, Conţeşti-61, Cosmeşti-249, Crângeni-73, Crângu-73, Crevenicu-79, Dideşti-36, Dobroteşti-55, Dracea-182, Drăcșenei-61, Drăgăneşti de Vede-30, Drăgăneşti Vlaşca-100, Fântânele-47, Frăsinet-21, Frumoasa-79, Furculeşti-79, Gălăteni-85, Gratia-91, Islaz-79, Izvoarele-79, Lisa-49, Liţa-79, Lunca-69, Măgura-97, Măldăieni-91, Mârzăneşti-30, Mavrodin-55, Mereni-40, Moşteni-353, Nanov-43, Năsturelu-40, Necşeşti-67, Nenciuleşti-91, Olteni-128, Orbeasca-109, Peretu-6, Piatra-85, Pietroşani-79, Plopii Slăviteşti-61, Plosca-97, Poeni-39, Poroschia-91, Purani-79, Putineiu-79, Rădoieşti-61, Răsmireşti-79, Saelele-85, Salcia-79, Săceni-55, Sârbeni-79, Scrioaştea-79, Scurtu Mare-97, Seaca-79, Segarcea Vale-79, Sfinţeşti-61, Smârdioasa-122, Suhaia-36, Siliştea-225, Siliştea Gumeşti-79, Slobozia Mândra-97, Stejaru-73, Ștorobăneasa-79, Talpa-122, Tătărăştii de Jos-67, Tătărăştii de Sus-55, Țigăneşti-131, Traian-85, Trivalea Moşteni-61, Troianul-79, Uda Clocociov-85, Vârtoape-43, Vedea-103, Viişoara-30, Vitănești-119, Zâmbreasca-79.
Suma totală repartizată primăriilor din fondurile ce reprezintă 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru bugetele locale, precum şi sume reţinute din cota de 80% din impozitul pe venit ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii este de 6.214 mii lei. Sumele, exprimate în mii lei, au fost repartizate după cum urmează : Alexandria-389, Roşiorii de Vede-314, Turnu Măgurele-314, Videle-196, Zimnicea-196, Băbăiţa-39, Balaci-43, Beciu-63, Beuca-47, Blejeşti-55, Bogdana-47, Botoroaga-98, Bragadiru-59, Brânceni-47, Bujoreni-51, Bujoru-39, Buzescu-8, Călineşti-59, Călmăţuiu-61, Călmăţuiu de Sus-39, Cervenia-24, Ciolăneşti-24, Ciuperceni-55, Conţeşti-39, Cosmeşti-161, Crângeni-47, Crângu-47, Crevenicu-51, Dideşti-24, Dobroteşti-35, Dracea-118, Drăcşenei-39, Drăgăneşti de Vede-20, Drăgăneşti Vlașca-65, Fântânele-31, Frăsinet-14, Frumoasa-51, Furculeşti-51, Gălăteni-55, Gratia-59, Islaz-51, Izvoarele-51, Lisa-31, Liţa-51, Lunca-45, Măgura-63, Măldăieni-59, Mârzăneşti-20, Mavrodin-35, Mereni-25, Moşteni-227, Nanov-27, Năsturelu-25, Necşești-43, Nenciuleşti-59, Olteni-82, Orbeasca-71, Peretu-4, Piatra-55, Pietroşani-51, Plopii Slăviteşti-39, Plosca-63, Poeni-25, Poroschia-59, Purani-51, Putineiu-51, Rădoieşti-39, Răsmireşti-51, Saelele-55, Salcia-51, Săceni-35, Sârbeni-51, Scrioaştea-51, Scurtu Mare-63, Seaca-51, Segarcea Vale-51, Sfinţeşti-39, Siliștea-145, Siliştea Gumeşti-51, Slobozia Mândra-63, Smârdioasa-78, Stejaru-47, Ștorobăneasa-51, Suhaia-24, Talpa-78, Tătărăştii de Jos-43, Tătărăştii de Sus-35, Țigăneşti-84, Traian-55, Trivale Moşteni-39, Troianul-51, Uda Clocociov-55, Vârtoape-27, Vedea-67, Viişoara-20, Vităneşti- 76, Zâmbreasca – 51.

George ZAVERA