Primăriile şi instituţiile publice teleormănene oferă noi locuri de muncă

Câteva primării şi instituţii publice din judeţul Teleorman au anunţat organizarea de concursuri în vederea ocupării unor posturi vacante de conducere şi de execuţie.

Prefectura Teleorman a scos la concurs un post vacant de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate.

Primăria municipiului Alexandria angajează, în condiţiile prevăzute de lege, un consilier juridic grad profesional debutant.

Primăria municipiului Roşiorii de Vede a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante, dintre acestea trei posturi fiind de muncitor în cadrul Compartimentului Administrativ şi Întreţinere, cel de-al patrulea post fiind de referent la Compartimentul Unitatea Locală de Management.

Primăria comunei Cosmeşti organizează concurs pentru încadrarea pe perioadă nederminată a postului de secretar al Unităţii Administrativ Teritoriale Cosmeşti.

Primăria comunei Crângu a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de inspector debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate – Buget Finanţe.

Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria a scos la concurs un post de consilier clasa I grad profesional superior, care să-şi desfăşoare activitatea la Compartimentul Relaţii Publice, Sănătate şi Securitate în Muncă, Siguranţa Alimentară.

Şcoala Gimnazială Smârdioasa angajează, prin concurs, administrator financiar, cu jumătate de normă de încadrare.

Şcoala Gimnazială Putineiu a scos la concurs un post de şofer pentru microbuzul şcolar.

Persoanele interesate de ocuparea respectivelor posturi pot afla informaţii referitoare datele la care se vor desfăşura concursurile şi la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea înscrierii la concurs adresându-se primăriilor şi instituţiilor publice care au anunţat organizarea acestor concursuri. Informaţii pot fi obţinute şi de pe site-ul Posturi Gov. ro Teleorman.

George ZAVERA