Primăriile şi instituţiile publice teleormănene au scos la concurs 25 locuri de muncă

La această dată, primăriile şi instituţiile publice din judeţul Teleorman au scos la concurs o serie de posturi vacante, dintre acestea cele mai multe fiind de inspector debutant, de muncitor calificat şi infirmieră. Cele 25 de posturi scoase la concurs sunt aproape nesemnificative în raport cu numărul foarte mare de teleormăneni aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

 • Primăria comunei Suhaia a anunţat organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de inspector grad profesional debutant.
 • Primăria comunei Plosca a scos la concurs trei posturi de inspector grad profesional debutant. Posturile sunt în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, Compartimentului Stare Civilă şi Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe.
 • Primăria comunei Mavrodin a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea unui post de şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a trei posturi de muncitor calificat.
 • Primăria comunei Traian a hotărât să angajeze, prin concurs, un inspector grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
 • Primăria comunei Beciu angajează, prin concurs, un şofer profesionist.
 • Şcoala Gimnazială Trivalea Moşteni angajează administrator financiar.
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului a scos la concurs un post de consilier superior.
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a anunţat organizarea concursurilor pentru ocuparea postului de şef Centru Teritorial pentru Protecţia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria şi a patru posturi de muncitor calificat, respectiv de bucătar, zugrav, magazioner şi şofer la Serviciul Administativ.
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria angajează un asistent medical şi 3 infirmiere.
 • Spitalul municipal Turnu Măgurele a scos la concurs 2 posturi de infirmieră.
 • Direcţia pentru Cultură, Creaţie şi Sport Roşiorii de Vede angajează un referent grad profesional debutant.
 • Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Teleorman, cu sediul în Alexandria, angajează, pe bază de concurs, un consilier grad profesional principal.

Persoanele interesate de astfel de locuri de muncă se pot adresa în cel mai scurt timp posibil la primăriile şi instituţiile publice care au scos la concurs respectivele posturi, pentru a-şi depune dosarele de concurs. Relaţii despre posturile scoase la concurs în judeţul Teleorman în această perioadă pot fi obţinute şi de pe site-ul Posturi gov.

George ZAVERA