Primăriile, scutite de la plata tarifelor pentru înregistrarea imobilelor în cartea funciară

În scopul accelerării ritmului de punere în aplicare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a adus o serie de modificări la “Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate”. Actul normativ a intrat deja în vigoare, începând cu data de 26 iunie 2020. Între modificările făcute se află și instituirea de gratuități pentru unitățile administrativ teritoriale și instituțiile din administrația publică centrală și locală. Astfel, primăriile și instituțiile publice centrale și locale sunt scutite de la plata tarifelor, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, pentru înregistrarea imobilelor aparţinând unităților administrativ teritoriale, precum şi a celor aflate în patrimoniul statului în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Reamintim faptul că prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 toate proprietățile – terenuri agricole sau cu altă destinație și construcțiile aparținând cetățenilor sunt înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Lucrările de cadastru prin PNCCF se derulează la nivelul întregii localităţi sau la nivel de sector cadastral, prin lucrări contractate de către ANCPI și de primării. Programul este finanțat din veniturile proprii ale Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 – peste patru miliarde de lei, precum și din fonduri externe, însumând peste 300 de milioane de euro, obținute prin Programul Operațional Regional. O contribuție la realizarea lucrărilor de cadastrare a imobilelor și înscierea acestora în sistemul național de cadastru și carte funciară poate fi bugetul local al primăriilor.

George ZAVERA

Lasă un răspuns