Primarii din Teleorman, convocați la o întâlnire cu conducerile APIA și DSVSA pe tema absorției subvențiilor agricole

În Săptămâna Patimilor, conducerea Prefecturii Teleorman, în colaborare cu Consiliul Județean Teleorman, Oficiul Județean Teleorman al Agenției Naționale de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și DSVSA Teleorman, a chemat primarii localităților teleormănene la o întâlnire de lucru. Întâlnire al cărei scop principal este acela de a fi întreprinse toate măsurile ce se impun pentru ca toți fermierii, asociațiile și instituțiile îndreptățite prin lege să-și depună în timp util cererile unice pentru subvențiile agricole. Astfel că ieri, 11 aprilie 2017, în sala de întruniri publice din cadrul Palatului Administrativ alături de organizatori: Prefectură, conducerile APIA și DSVSA au fost prezenți un mare număr de primari din județ și unii factori de decizie de la nivel județean. Întâlnirea de lucru a fost condusă de prefectul Florinel Dumitrescu, intervenții pe aceaste teme deosebit de importante pentru fermieri, dar și pentru conducerile unităților administrativ teritoriale având și președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu. Au fost dezbătute două subiecte la ordinea zilei, și anume depunerea cererilor unice pe suprafață și măsurile ce trebuie întreprinse pentru impulsionarea acestei acțiuni, campanie în aflată în plină derulare, și depunerea cererilor pentru accesarea subvenției pentru pășunea comunală.

În ceea ce privește depunerea cererilor unice pe suprafață, directorul executiv al APIA Teleorman, Eugen Coman a reiterat faptul că termenul limită de depunere a cererilor de plată este data de 15 mai 2017, cererile putând fi depuse și ulterior acestei date, dar cu penalizări pentru fiecare zi de întârziere. Lucru nedorit, mai ales că domnul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a solicitat ca toți fermierii să depună cererile până pe data de 15 mai, în așa fel încât aceștia să beneficieze de subvențiile prevăzute prin lege. Directorul APIA, Eugen Coman, a insistat asupra faptului că pentru depunerea și preluarea cererii unice de plată, a efectuării tuturor controalelor specifice în baza de date informatizată şi în teren şi, mai apoi, pentru a efectua plăţile la timp, este foarte important ca toți fermierii să se prezinte pentru depunerea cererilor la Centrele locale ale APIA la datele când au fost programați, având asupra lor toate documentele menţionate în invitaţii. Eugen Coman a remarcat faptul că, în afara centrelor locale APIA Videle și Zimnicea, unde fermierii au respectat în procente cuprinse între 80 și 75 la sută programările, în celelalte centre locale din județ procentul este de sub 60 la sută. Pentru eficientizarea procesului de preluare a cererilor unice de plată, directorul executiv al APIA Teleorman a solicitat primarilor și secretarilor tuturor unităţilor administrativ teritoriale să manifeste deschidere şi operativitate față de fermieri în eliberarea adeverinţelor, totodată solicitând primarilor să sprijine fermierii, prin salariații de la registrul agricol, în vederea identificării corecte a suprafeţelor de teren utilizate.

Cel de-al doilea subiect, deosebit de important, a fost acela referitor la lămurirea unor aspecte ce împiedică accesarea subvențiilor agricole aferente suprafețelor de pășune de către crescătorii de animale. În 2016, de exemplu, foarte multe asociații ale crescătorilor de animale au devenit neeligibile deoarece transferul de animale de la proprietar la asociațiile crescătorilor de animale s-a făcut cu întârziere sau în mod eronat. Directorul APIA, Eugen Coman, le-a solicitat primarilor să identifice o singură persoană din localitatea lor care să poată îndeplini condițiile legale conform cărora să se ocupe de transferul animalelor de la proprietar la asociație, pe perioada pășunatului. În așa fel încât Asociația să aibă dreptul legal să depună cereri eligibile pentru accesarea subvențiilor pentru suprafețele de pășune pentru care a încheiat contracte de închiriere cu primăriile. De subvenții pot beneficia toate asociațiile crescătorilor de animale legal constituite.

Eugen Coman a subliniat că transferul de proprietate al animalelor către asociații pe perioada pășunatului nu implică transferul definitiv al animalelor la asociație, iar subvenția pe animal o primește crescătorul, asociația primind doar subvenția pe pășune.

Cât de utilă a fost întâlnirea de lucru de la Alexandria rămâne de văzut.

George ZAVERA