Primarii din mediul rural, întruniţi în şedinţă de analiză şi bilanţ

Primarii reprezentând localităţile rurale teleormăene afiliate Asociaţiei Comuneler din România s-au reunit ieri la Alexandria, în şedinţa extraordinară organizată de către consiliul director al Filialei Judeţeane Teleorman a respectivei asociaţii non-guvernamentale. Întrunirea a avut loc la sala de şedinţe din cadrul Palatului Administrativ, printre invitaţi aflându-se preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Ionuţ Adrian Gâdea, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, precum şi preşedinţi sau reprezentanţi ai unor filiale judeţene ale ACoR, respectiv din judeţele Călăraşi, Argeş şi Dâmboviţa, judeţe ce fac parte din Zona de Dezvoltare Sud Muntenia. O şedinţă de bilanţ, în cadrul căreia au fost aprobate situaţiile financiare ale Filialei Teleorman a ACoR pe anii 2008-2013 şi prezentată activitatea desfăşurată îîn judeţ în anii trecuţi, cu largă referire şi la acţiunile derulate la nivel naţional. Participanţii la întrunirea de la Alexandria au luat în discuţie şi aprobat completarea cu noi prevederi a Statutului Filialei şi au aprobat componenţa unui nou Consiliu director, programul de acţiuni şi a proiectul de buget pentru anul 2013.
La dezbaterile din cadrul acestei şedinţe extraordinare au luat parte şi şefi ai serviciilor publice şi directori ai unităţilor deconcentrate din judeţ. S-a purtat un amplu dialog asupra realităţilor economico-sociale din mediul rural teleormănean, asupra problemelor inclusiv de ordin financiar şi organizatoric cu care se confruntă în prezent administraţiile publice locale, piedicile pe care consiliile locale şi primăriile le întâmpină în accesarea de fonduri financiare nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru a pune în practică proiecte de dezvoltare a fiecărei localităţi în parte.
Primarii teleormăneni, dar şi primarii invitaţi din alte judeţe au expus din experinţa pe care au acumulat-o de-a lungul anilor în punerea în aplicare a unor proiecte de dezvoltare locală, prin care să fie îmbunătăţit nivelul de trai al comunităţilor locale. S-a reiterat nevoia unui dilaog permanent între şefii administraţiilor publice locale, în mod organizat, în care să fie făcute propuneri realiste pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunităţilor locale, un rol important în acest sens avându-l parteneriatul activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi administraţia publică centrală. Numai aşa pot fi implementate strategiile şi programele pentru dezvoltarea social-economică, echilibrată şi durabilă a mediului rural, care să se însemne şi apropierea condiţiilor de trai al populaţiei de la sate de cele existente în mediul urban.

George ZAVERA