Primăria Videle execută silit persoanele fizice cu datorii la bugetul local

În temeiul art. 250 din Codul de Procedură Fiscală, Primăria oraşului Videle execută silit persoanele juridice şi fizice de pe raza localităţii care nu şi-au achitat sumele de bani, constând în taxe şi impozite, datorate bugetului local. Executarea silită se realizează prin scoaterea la licitaţie publică a bunurilor aparţinând datornicilor. O astfel de licitaţie este organizată pentru data de 5 decembrie 2018, fiind scoase la vânzare terenuri arabile extravilane şi terenuri cu destinaţia de construcţii în intravilanul oraşului Videle.

Pentru o suprafaţă de 20.700 de metri pătraţi teren arabil în extravilan suma de pornire a licitaţiei este de 19.320 lei, iar pentru o suprafaţă de 5.000 m.p. teren arabil în extravilan suma de 4.670 lei. În alte trei cazuri, în care sunt scoase la licitaţie suprafeţe de teren cu destinaţia de construcţii în intravilanul localităţii, sumele de pornire a licitaţiei sunt de câte 9.470 lei (2 cazuri) pentru o suprafaţă de 450 m.p. Într-un alt caz, pentru suprafaţa de 710 m.p. scoasă vânzare, cu destinaţia de construcţii în intravilanul localităţii suma de începere a licitaţiei este de 29.900 lei.

Cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, cei ce se înscriu la licitaţie trebuie să achite o taxă de participare ori o să prezinte o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, oferta de cumpărare, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului, pentru persoane juridice sau după actul de identitate, în cazul persoanei fizice și dovada că nu au obligaţii fiscale restante către bugetul local al oraşului Videle.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0247 – 453017, int. 116, prin

e-mail – impozitetaxeloc@primariavidele.ro sau la sediul Primăriei Videle – Compartiment Impozite şi Taxe Locale.

George ZAVERA