Posturi vacante, scoase la concurs, la Consiliul Judeţean Teleorman

Consiliul Judeţean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din aparatul de specialitate al acestei instituţii, respectiv de:

  • inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumuri judeţene – Serviciul drumuri şi poduri din cadrul Direcţiei dezvoltare locală;
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

Dosarele de concurs se depun la sediul C.J. Teleorman, din strada Dunării, nr. 178, camera 126 – Biroul de Resurse Umane până pe data de 10 septembrie 2018.

Concursul va avea loc în data de 19 septembrie – proba scrisă şi data de 25 septembrie – interviul.

Bibliografia de concurs şi atribuţiile prevăzute în fişa postului sunt afişate la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Teleorman www.cjteleorman.ro .

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul de Resurse Umane al C.J.T., precum şi la telefoanele : 0247/ 311201 şi 0247/311202, interior 315.

George ZAVERA