Posturi libere, scoase la concurs de primăriile şi instituţiile publice teleormănene

În această perioadă, primăriile şi instituţiile publice teleormănene au pus la dispoziţia persoanelor interesate o serie de locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, dar şi atractive din punct de vedere financiar.

Primăria oraşului Videle organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie, respectiv de consilier, clasa I, grad profesional principal şi inspector grad profesional debutant în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană al Direcţiei Arhitectului Şef. Totodată, Primăria Videle angajează, prin concurs, un inspector debutant în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.

Primăria municipiului Alexandria angajează consilier grad profesional asistent în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale. De asemenea, a fost scos la concurs un post de conducător auto în cadrul Serviciului Comunitar de Transport Local de Persoane Alexandria şi un post de referent de specialitate care îşi va desfăşura activitatea la Compartimentul de contabilitate.

Primăria comunei Năsturelu angajează consilier juridic, pentru ocuparea unui astfel de post candidaţii trebuind să fie absolvenţi de studii juridice superiore şi să utilizeze calculatorul.

Primăria comunei Dobroteşti angajează conducător auto pentru transportul elevilor cu microbuzul şcolar.

Prmăria comunei Scurtu Mare a scos la concurs un post de casier în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Primăria Comunei Peretu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a anunţat organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria a scos la concurs două posturi de bucătar, pentru care se solicită certificat de calificare în meseria de bucătar şi o vechime în specialitate de şase ani.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman organizează concurs pentru ocuparea a 15 posturi de educator.

Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede anagajează, prin concurs, un consilier juridic, un contabil şi un economist.

Şcoala Gimnazială Ciuperceni a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, funcţie pentru care candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare şi să aibă o vechime în activitatea bugetară de minim cinci ani.

Administraţia Domeniului Public Alexandria a scos la concurs două posturi, unul de muncitor calificat în meseria de mecanic şi unul de muncitor necalificat.

Persoanele interesate să ocupe astfel de posturi trebuie să se adreseze deîndată la compartimentele de personal ale primăriilor şi instituţiilor publice care au scos la concurs respectivele posturi, pentru a afla toate informaţiile legate de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea înscrierii la concurs.

George ZAVERA