Posturi de asistenți medicali și sociali, scoase la concurs!

La această dată, oferta de locuri de muncă în cadrul instituțiilor publice și al celor 97 de unități administrativ teritoriale din județul Teleorman este foarte scăzută, fiind scoase la concurs doar un număr foarte mic de posturi vacante. Din cele 7 posturi puse la dispoziția teleormănenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, 5 posturi sunt de asistent medical și de asistent social.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 21 posturi contractuale vacante de asistent social, în afara organigramei, în 21 județe, între care se află și Teleormanul, cei care vor câștiga concursul urmând să activeze în cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare. Persoanele care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească o serie de condiții și anume :

  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistența socială;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CAS / în caz contrar concursul/examenul fiind declarat nul.

Spitalul de Psihiatrie Poroschia a scos la concurs un post de asistent medical de farmacie, un post de asistent medical debutant și un post de infirmier.

Direcția de Asistență Socială Alexandria angajează, prin concurs, un asistent medical generalist debutant.

Primăria comunei Plopii Slăvitești pune la dispoziția celor interesați funcția contractuală de asistent medical debutant.

În fine, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Teleorman anunță organizarea concursului pentru ocupareaunui post de șofer.

Teleormănenii interesați a ocupa astfel de posturi trebuie să se adreseze deîndată instituțiilor care au scos posturile la concurs, pentru a obține toate informațiile legate de organizarea concursurilor, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru fi admise la concurs etc. Informații se pot obține și de pe site-urile respectivelor instituții, dar și de pe site-ul Posturi gov teleorman.

George ZAVERA