Post bine plătit la Primăria Seaca, scos la concurs!

Postul de administrator public al comunei Seaca a fost scos la concurs, proba scrisă şi proba interviu urmând să aibă loc în zilele de 11 şi 12 octombrie 2018.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii la postul de administrator public trebuie să îndeplinească o serie de condiţii specifice şi anume :

  • să fi urmat studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • să fi lucrat în administraţia publică cel puţin 5 ani, fapt pentru care se vor prezenta acte doveditoare : carnet de muncă sau adeverinţă de vechime în muncă;
  • să aibă cunoştinţe de operare calculator nivel mediu, precum şi aptitudini legate de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistarea deficienţelor, rezolvarea eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul în general, capacitate de gestionare a resurselor alocate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Seaca, telefon 0247/420.850.

George ZAVERA