Pompierii teleormăneni prezintă importanţa activităţilor de protecţie civilă

În fiecare an la data de 28 februarie, se sărbătoreşte Ziua Protecţiei Civile din România, eveniment care ne prilejuieşte rememorarea momentului istoric care a consfinţit înfiinţarea Apărării Pasive din România prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933.
Preliminar acestei zile, în zilele de 24-28 februarie 2014, la sediul ISU “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman se desfăşoară o serie întreagă de activităţi tematice dedicate protecţiei civile, prin evenimentul “Săptămâna Porţilor deschise”.
Pentru ca toţi cetăţenii să cunoască specificul, dar mai ales importanţa activităţilor de protecţie civilă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman şi-a propus să facă o prezentare a acestei „arme a celor fără apărare”, cum a fost supranumită.
Protecţia Civilă este definită ca fiind „o componentă a sistemului securităţii naţionale, un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate”.
Activitatea de protecţie civilă constă în înştiinţare, avertizare şi alarmare, adăpostire, protecţie nucleară, biologică şi chimică, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice.
Înştiinţarea se realizează de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza informaţiilor primite de la populaţie sau de la structurile care monitorizează sursele de risc. Iar avertizarea şi alarmarea populaţiei se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.
Semnalele de alarmare sunt: prealarma aeriană – 3 sunete a 32 secunde cu pauză 12 secunde între ele; alarma aeriană – 15 sunete a 4 secunde cu pauză 4 secunde între ele; alarma la dezastre – 5 sunete a 16 secunde cu pauză 10 secunde între ele, iar încetarea alarmei se face prin sunet continuu timp de 2 minute.
Adăpostirea se realizează de către sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde: adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire realizat de agenţii economici şi proprietarii de imobile. Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici şi proprietarii de imobile care au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă.
O altă obligaţie a acestui serviciu este asanarea terenului şi neutralizarea muniţiei rămase neexplodate, din timpul conflictelor armate, care se execută de către specialiştii pirotehnicieni din cadrul I.J.S.U. potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice elaborate de I.G.S.U. şi aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a populaţiei, revine acestui serviciu şi se realizează prin mijloace de protecţie individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.
Instituţiile publice şi agenţii economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe periculoase în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor, sunt cele care organizează şi execută controlul contaminării radioactive, chimice şi biologice a materiilor prime şi produselor finite şi trebuie să realizeze măsurile de decontaminare a personalului propriu, a terenului, clădirilor şi utilajelor.
Este bine de ştiut că evacuarea în cazul dezastrelor se execută pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare. Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotărăşte de către primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă competent. În situaţii de conflict armat, evacuarea se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea ministrului Apărării Naţionale.

M.M.

About The Author